Ontdek

NUCLEO

Ruimte voor professionele beeldend kunstenaars

Atelierorganisatie NUCLEO creëert ruimte voor de ontwikkeling van de artistieke praktijk van professionele beeldend kunstenaars.

NUCLEO streeft met haar atelierbeleid naar een constant aanbod van kwalitatieve en betaalbare ateliers in Gent en stimuleert artistiek initiatief en experiment van residenten.
NUCLEO ontwikkelt een kunstenaarsbeleid ter versterking van de artistieke praktijk, met een ondersteunend programma voor een brede groep kunstenaars en individuele verdiepende trajecten. NUCLEO zet in op visieontwikkeling en voedt het debat over de positie van de kunstenaar in een evoluerende stedelijke context.

Met een geïntegreerd en domeinoverschrijdend atelier- en kunstenaarsbeleid draagt NUCLEO actief bij aan de versterking van de biotoop van het beeldend kunstenveld.

Ateliergebouw Veeartsenij — Coupure Rechts 308, 9000 Gent

+32 9 329 50 52

info@nucleo.be

Bezoek website

© 2020 Gent Linkeroever